hartcoherentie

Hartcoherentie; een stress-reductiemethode om veerkracht te vergroten

Het hart stuurt het brein
We hebben altijd gedacht dat ons hart reageert op wat wij denken.
Nu blijkt uit onderzoeken dat ons hart eigenlijk meer signalen naar onze hersenen stuurt in plaats van andersom! Het hart heeft dus veel invloed op het functioneren van ons brein en zo ook op onze emoties en ook op hogere hersenfuncties zoals begrip, focus, geheugen en probleemoplossing. Door invloed uit te oefenen op ons hart kunnen we invloed uitoefenen op ons brein en zo op ons welzijn.

hart brein tekening.png

Wat is hartritme variatie eigenlijk?
Het ritme van je hart blijkt variabel. Eens dacht men dat het hart altijd regelmatig sloeg. Toch blijkt dit niet helemaal zo. Het blijkt dat dat er steeds verschillende tijdspannes tussen de hartslagen zitten.
Deze variatie in hartritme wordt HRV (hart ritme variatie) genoemd.

HRV uitleg.png

Een gezond systeem is veerkrachtig, wat wil zeggen dat het hart goed in staat is om zich aan te passen aan veranderende situaties. Te versnellen of te vertragen als dat nodig is. Wanneer je deze versnellingen en vertragingen zichtbaar maakt in een tabel ontstaat er een mooie sinusvorm als er sprake is van een gelijkmatige versnelling en vertraging. Hier is sprake van als we emotioneel in balans zijn. Als we bereid zijn onze emoties te doorvoelen en doorademen. Als er veel chaos is in de versnelling en vertraging dan is er een hoekige lijn zichtbaar. Dit zien we eerder bij emoties als boosheid, frustratie, ongeduld. De ademhaling is dan vaak ook niet gelijkmatig, wat oppervlakkiger.

HVR bij frustratie en ontspanning.jpg

De normale variatie tussen de hartslagen komt door het samenspel van de sympathische tak (versnelt hartslag) van het autonomisch zenuwstelsel en de parasympathische tak van dit stelsel (deze remt de hartslag af). Deze twee takken van het autonome zenuwstelsel hebben een constante subtiele samenwerking en reageren op interne en externe factoren.

Hartcoherentie
Hartcoherentie betekent dat er een mooie gelijkmatigheid is in het versnellen en vertragen van de hartslag. Als je een coherente hartslag hebt, klopt je hart mee in de ritmiek van je ademhaling. Coherent betekent eigenlijk, in samenhang met andere ritmes. Bij hoge hartcoherentie gaan deze ritmes resoneren. In dat geval communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal, het lichaam verbruikt efficiënt zijn energie. Je kunt helder denken en je bent op je best.
Als je een lage hartcoherentie hebt, dan slaat je hart z’n eigen ritme, los van de ademhaling. Dit gebeurt bij stress. Een relatief lage variatie in de hartslag in een bepaalde leeftijdsgroep kan een indicator zijn voor gezondheidsproblemen in de toekomst. Veel ziektes en afwijkingen gaan gepaard met een lage HRV.

De hartcoherentie is heel goed trainbaar via verschillende peilers. Een daarvan is de ademhaling. Een andere is het werken met emotieregulatie. Via de hartcoherentietraining werken we aan beide. We maken hierbij gebruik van een biofeedback apparaat wat de hartritmevariatie zichtbaar maakt.
Door regelmatig te oefenen kun je je fysieke, emotionele en mentale veerkracht vergroten en de natuurlijke herstelprocessen van je lichaam stimuleren.